แจกสู ต ร ขนมง าท อ ดไ ส้มันม่วง ทำข ายร วย

แจกสู ต ร ขนมง าท อ ดไ ส้มันม่วง ทำข ายร วย

 

ส่วนแป้ง

1.มั นเทศ 150 กรัม

2.น้ำร้ อ น150 กรัม

3.น้ำต าล 2 ช

4.เกลือ 1ชช

5.แป้งข้าวเหนียว 180 กรัม

6.แป้งข้าวเจ้า 25 กรัม

7.ผงฟู 1 ชช

8.หั วกะทิ 50 กรัม

9.ง าข าว

ส่วนไ ส้

1.มั นม่วง 150 กรัม

2.หั วกะทิ125 กรัม

3.น้ำต าล500 กรัม

4.เกลือ 1/2 ชช

วิธีทำ

1.หั่ นมั นเทศและมั นม่วงแล้วนำไปนึ่ งให้สุ กนำมาบ ดละเอี ยด

2. นำน้ำร้ อ นใส่ในชามผสม ใส่น้ำต าล เกลือค นให้ละล าย

3.เตรียมชามผสมใส่แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวเจ้า ผงฟู เติมหั วกะทิ และมั นเทศ ผสมให้เข้ากัน ค่อยๆเติมน้ำที่ผสมเอาไว้ลงไป ผสมให้เข้ากันนว ดจนแป้งนุ่ม พั กแป้ง 30 นาที

4.ตั้ งกะท ะเเติมหัวกะทิ น้ำต าล เกลือ ค นให้ละล าย ใส่มันม่วงลงไปกว น กว นจนจั บตั วเป็นก้ อ นไม่ติ ดกระทะ

5.โ ร ยแป้งนวล ค ลึ งแป้งเป็นเส้น นำมาตั ดแ บ่ งให้เท่ากัน ปั้นเป็นก้ อ นกลม ปั้ นไ ส้มั นม่ว งเป็นก้ อ นกลม

6. แ ผ่แป้งเป็นแผ่นบ างๆ ห่ อไ ส้ลงไป ค ลุ กง าให้ทั่ว นำไปท อ ดจนสุ ก

เขียนสู ต รโดย NGAM PAWN
รูปภาพโดยคุณ Dapur Airin

Related posts

Leave a Comment