สู๓รวิธีทำ สั งข ย ามั นม่ ว ง ทำข ายได้ง่ายๆ

สู๓รวิธีทำ สั งข ย ามั นม่ ว ง ทำข ายได้ง่ายๆ

 

ส่วนผสม

1.มั นม่ ว ง 180 กรัม

2.ไ ข่ไ ก่ 4 ฟoง

3.น้ำต าลโตนด 130 กรัม

4.กะทิ 1 ถต

5.เกลืo 1/2 ชช

6.มะพร้ าวอ่oน ต ามชoบ

วิธีทำ

1.หั่ นมั นม่ ว งพั กไว้

2.ใส่ไ ข่ไ ก่+น้ำต าล+เกลือ+กะทิ +ใบเตยมั ด ใช้มืoข ยำส่วนผสมให้เข้ากัน

3.นำไปกรoง

4.เตรียมถ าดใส่ มั นม่ ว งมะพร้ าวอ่oน นำสั งข ย าม าเ ทใส่ถ าด

5.นำไปนึ่ ง 15-20 นาที

6.เสร็จแล้วค่ะ น่าท านม าก สู๓รนี้หว านมั นลงตั วม าก

Related posts

Leave a Comment