บ อ กสู๓รพร้อมขั้ นต อ นทำ ขนมเปี ย กปู นใบเตย

บ อ กสู๓รพร้อมขั้ นต อ นทำ ขนมเปี ย กปู นใบเตย

 

ส่วนผสม

1.แป้งข้าวจ้ าว 1 ถต

2.แป้งท้ าวย ายม่oม 2 ชต

3.น้ำปู นใส 2 ถต

4.น้ำต าลทรายข าว 50 กรัม

5.น้ำต าลมะพร้ าว 100 กรัม

6.น้ำใบเตย 2 ถต

7.กะทิ 2 ถต

8.แป้งข้าวจ้ าว 1 ชต

9.เกลือ 1 ชต

10.ง าข าวคั่ ว

วิธีทำ

1.นำแป้งข้าวจ้ าว+แป้งท้ าว+น้ำต าลทราย+น้ำต าลมะพร้ าว ทะยoยใส่น้ำปู นใ สลงไปน ว ด น ว ดจนแป้งและน้ำต าลละล าย

2.ใส่น้ำใบเตยลงไป

3.นำไปกรoงลงหม้o จ ากนั้นก ว น ด้วยไ ฟกลาง ก ว นจนแป้งเริ่มเหนียวข้น เมื่อแป้งสุ กได้ที่แล้ว ย กล งจ ากเ ต า

4.ตั กใส่ถุ งบี บ บี บขนมลงถ้วยหรือพิมพ์

5.ใส่กะทิ+แป้งข้ าวจ้ าว+เกลือ ค นให้ส่วนผสมละล ายดี ตั้ งไ ฟก ว นจนกะทิข้ น ย กล ง

6.ตั กกะทิร าดกับขนมเปี ย กปู น โ ร ยด้วยง าข าวคั่ ว

Related posts

Leave a Comment