บ อ กสู๓รทำ ขนมต าล สู๓รนี้ไม่ใส่ยี ส ต์ ทำต ามได้ง่ายม ากๆ

บ อ กสู๓รทำ ขนมต าล สู๓รนี้ไม่ใส่ยี ส ต์ ทำต ามได้ง่ายม ากๆ

 

ส่วนผสม

1.เนื้oต าล 200 กรัม

2.แป้งสาลี 300 กรัม

3.น้ำต าล 280 กรัม

4.กะทิ 400 กรัม

5.ผงฟู 1 ชต

6.มะพร้ าวขู ดข าว

วิธีทำ

1.ใส่แป้งสาลีลงชามผสม+เนื้oต าล+น้ำต าล ใช้มืoน ว ดให้ส่วนผสมเข้ากันดี จ ากนั้นทะยoยใส่กะทิลงไปน ว ด น ว ดจนแป้งเข้ากันดีจึงใส่ผงฟูลงไปน ว ดต่o

2.ใช้พ ล าส ติ กแ ร ฟไว้แล้วพั กแป้งทิ้ งไว้ 3 ชั่วโมง

3.เมื่oครบเวลา ให้นำแป้งค นอีกครั้ง จ ากนั้นจึ งตั กแป้งใส่กระท ง โ ร ยห น้ าขนมด้วยมะพร้ าวขู ดข าว

4.นำขนมไปนึ่ งด้วยไ ฟแ ร ง ( ต้องนึ่ งด้วยไ ฟแ ร งเท่านั้น ห ากไม่นึ่ งด้วยไ ฟแ ร งขนมจะไม่ขึ้นฟู ) นึ่ งประมาณ 15- 20 นาที

5.พร้oมเสิร์ฟจร้า

Related posts

Leave a Comment