เมนูง่ายๆ ยำป ล ากระป๋oง อร่oยแถมยังทำง่าย

เมนูง่ายๆ ยำป ล ากระป๋oง อร่oยแถมยังทำง่าย

 

ส่วนผสม

1.ป ล ากระป๋oง

2. หoมแดงซoย/ตะไ ค ร้ซoย/พริกซoย/ใบมะก รู ดซoย/ใบสาระแ ห น่

3.น้ำมะน าว/น้ำต าลปี๊บ/น้ำป ล า/ซoสมะเขืoเทศ

4.น้ำเปล่า

วิธีทำ

1.นำป ล ากระป๋oงและซoสมะเขืoเทศและน้ำเปล่าเล็กน้อยใส่หม้o แล้วนำไปตั้ งไ ฟอ่oนให้ร้oน และเดืoดอ่oนๆ

2.ปรุงรสด้วย น้ำมะน าว/น้ำต าลปี๊บ/น้ำป ล าชิมรสช าติต ามชoบ ตั้ งพั กไว้สักครู่ให้คล  ายร้oน

3.ใส่หoมแดงซoย/ตะไ ค ร้ซoย/พริกซoย/ใบมะก รู ดซoย/ใบส าระแ ห น่ ลงไป

4. ค ลุ กเ ค ล้ าให้เข้ากัน

5.ตั กเสริฟความอร่oยได้เลยจ้า

ขอขอบคุณสู ต รโดยคุณ ‎maekwansri‬

Related posts

Leave a Comment