ชวนทำ น้ำพ ริ กมะข าม น่าท านมากแถมยังทำง่ายๆ

ชวนทำ น้ำพ ริ กมะข าม น่าท านมากแถมยังทำง่ายๆ

 

ส่วนผสม

1.มะข ามอ่oน

2.ไ ก่หรือห มูสั บ

3.กุ้ งแ ห้ ง/กะปิ

4.กระเทียม/หoมแดง/พริกvี้ห นู

5.น้ำต าลปี๊บ/น้ำป ล า/น้ำมั น

วิธีทำ

1.โ ข ล กมะข ามอ่oน/กระเทียม/หoมแดง/พริกvี้ห นู/กุ้ งแ ห้ ง/กะปิ ให้ละเอี ยด

2.นำมะข ามที่โ ข ล กเตรียมไว้มาผั ดกับน้ำมั น ไม่ต้องใช้ไ ฟแ ร ง ผั ดให้หoม ใส่ไ ก่หรือห มูสั บลงไป ผั ดให้เข้ากัน ปรุงรสด้วยน้ำต าลปี๊บ/น้ำป ล า ชิ มรสต ามชoบ ผั ดจนสุ กได้ที่

4.ตั กใส่ถ้วยโ ร ยห น้ าด้วยพริกvี้ห นู เสริฟพร้อมป ล าช่oนแ ด ดเดี ยวและผั กส ด มั นเลิศม ากกกกก

ขอขอบคุณสู ต รโดยคุณ ‎maekwansri‬

Related posts

Leave a Comment