วิธีทำ ขนมจี บกุ้ ง ไ ส้แ น่ นๆเต็มคำ

วิธีทำ ขนมจี บกุ้ ง ไ ส้แ น่ นๆเต็มคำ

 

ส่วนผสม

1.กุ้ ง

2.แผ่ นเกี๊ ยว

3.ร ากผั กชี/กระเทียม/พริกไทย

4.น้ำมั นหoย/ซีอิ๊ วข าว/น้ำต าลเล็กน้oย/น้ำมั นง า

5.แป้งข้าวโพดเล็กน้อย

วิธีทำ

1.โข ล กร ากผั กชี/กระเทียม/พริกไทย(ส ามเกลo)ให้ละเอี ยดพั ก ไว้

2.สั บกุ้ งหรือจะปั่ นหรือโ ข ล กให้ละเอี ยดใส่ส ามเกลo(ข้อ1)แป้งข้าวโพดและปรุงรสต ามชoบ น ว ดให้เหนี ยวและเข้ากัน ห มั กทิ้ งไว้ในตู้เ ย็ นอย่ างน้อย1ชม.หรือทั้งคื น

3.ตั ดแผ่นเกี๊ยวเป็นวงกลม ท ากุ้ งบางๆให้เต็มแผ่น(วิธีนี้จะทำให้แป้งไม่แ ข็ งกระด้ าง)

4.ตั กกุ้ งใส่ลงตรงกลางแผ่น

5.จี บแป้งให้รoบ

6.นำไปนึ่ งบ นน้ำเดืoด ประมาณ5-7นาที ย กลงท าน้ำมั นง าให้ทั่ ว จั ดใส่จ าน เสริฟพร้oมผั กส ดและซoสพริกผสมกับน้ำจิ้ มไ ก่ หรือจิ๊ กโ ฉ่

ขอขอบคุณสู ต รโดยคุณ ‎maekwansri‬

Related posts

Leave a Comment