แจกสู๓ร ขนมวง เ ก็ บสู๓รไว้เลย ข ายดีมาก

แจกสู๓ร ขนมวง เ ก็ บสู๓รไว้เลย ข ายดีมาก

 

ส่วนผสม

-แป้งข้าวเหนียว 200 กรัม

-แป้งข้าวจ้ าว 25 กรัม

-น้ำต าลปี๊บ 50 กรัม

-มะพร้ าวขู ด 60 กรัม

-กะทิ 170 กรัม

-เกลือป่ น 1/4 ช้อนช า

ส่วผสมน้ำต าลเคลืoบ

-น้ำต าลปี๊บ 60 กรัม

-น้ำต าลอ้อย 25 กรัม

-น้ำเปล่า 15 กรัม

วิธีทำ

1.แป้งข้าวเหนียว+แป้งข้าวจ้ าว+น้ำต าลปี๊บ+มะพร้ าวขู ดข าว+เกลือป่ น น ว ดส่วนผสมให้เข้ากันดี พั กแป้งไว้ 15 นาที

2.เมื่อครบ15 นาที นำแป้งมาค ลึ งให้กลมๆทำเป็นว ง

3.ตั้ งกะท ะ นำโดนั ทลงไปทoดจนสุ ก

4.ทำน้ำต าลเคลืoบ ใส่น้ำต าลปี๊บ+น้ำต าลอ้อย+น้ำเปล่า ใช้ไ ฟอ่อนเคี่ ยวจนเหนียวข้น นำโดนัทมาเคลืoบกับน้ำต าล

ขอขอบคุณสู ต รโดยคุณ สอนทำขนมไทย กับแม่โอ๋

Related posts

Leave a Comment