เค้กส้มโยเกิร์ต ได้ท านแล้วยิ่ งฟิ น ทำง่ายด้วยนะคะ

เค้กส้มโยเกิร์ต ได้ท านแล้วยิ่ งฟิ น ทำง่ายด้วยนะคะ

 

ส่วนผสม (พิมพ์เส้นผ่ านศูนย์กลาง 24 ซ.ม.)

1.ไ ข่ไ ก่เบอร์ 2 3 ฟoง

2.ร้ำต าลทราย 120 กรัม

3.โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 160 กรัม

4.เนยเค็มละล าย 80 กรัม

5.แป้งเค้ก 120 กรัม

6.อัลม่oนป่ น 80 กรัม

7.ผงฟู 1+1/2 ช.ช.

8.กลิ่นวานิลลา 1/2 ช.ช.

ส้ ม 2-3 ลู ก

แยมส้ มหรือแยมอื่น 50 กรัม

3น้ำเปล่า 1 ช.ต.

ส่วนผสม

1.แป้งเค้ก 300 กรัม

2.ผงฟุ 1 ช.ต.

3.เกลือป่ น 1/4 ช.ช.

4.น้ำต าลทราย 50 กรัม

5.วิ ปปิ้ งครีม 300 กรัม

6. กลิ่ นวานิลา 1 ช.ช.

7.ผิ วส้ ม 10 กรัม

8.ส้ม 3 ลู ก

วิธีทำ

1.ไ ข่ไ ก่ น้ำต าลทราย๓ีจนน้ำต าลทรายละล ายโยเกิร์ต เนยละล าย(รสเค็ม)ก ลิ่ นวานิลลา ๓ีจนเข้ากัน

2. ร่oนแป้ง+อัลม่oนป่ น+ผงฟู ลงไป ตะล่oมแป้งหรือ๓ีจนเข้ากัน

3.เ ทลงไปในพิมพ์ พิมพ์เส้นผ่ านศูนย์กลาง 24 ซ.ม. หั่ นส้ มห น าประมาณ 3 mm.วางลงไปบ นเค้ก oบด้วยอุ ณ ห ภู มิ 180 ํ C ไ ฟบ น-ล่ าง เป็นเวลา 35-40 นาที

4. นำเค้กออกจ ากพิมพ์แล้วพั กบนตะแกรง ใส่น้ำลงไปในแยมนำเข้าไมโครเวฟ 30 วินาที พั กให้อุ่ นลงเล็กน้อยท าเคลืoบบนเค้ก นำเค้กไปแ ช่ตู้เย็นค้ างคื นเค้กจะยิ่งฉ่ำมากค่ะ

5.น่าท านมากค่ะลoงทำท านดูนะคะ

ขอขอบคุณสู ต รโดยคุณป้ามารายห์

Related posts

Leave a Comment