บoกสู๓รพร้oมขั้ นตoนทำ ขนมปั งมั นม่ว ง แป้งนุ่ มมาก

บoกสู๓รพร้oมขั้ นตoนทำ ขนมปั งมั นม่ว ง แป้งนุ่ มม าก

 

ส่วนผสม

1.แป้งขนมปั ง 220 กรัม

2.ผ งมั นม่วงทำเอง 50 กรัม

3.น้ำต าลทราย 30 กรัม

4.เกลือ 1/2 ช้อนช า

5.ยีสต์ 5 กรัม

6.น มจื ด 180 กรัม

7.เนยจื ด 30 กรัม

8.ง าข าว

วิธีทำ

1.ใส่แป้งขนมปั ง+ผ งมั นม่ว ง +น้ำต าล+เกลือ+ยีสต์ ค นส่วนผสมให้เข้ากัน เ ทน มจื ดลงไป ค นให้เข้ากันอีกครั้ง

2.ใช้มื อน ว ดแป้งจนส่วนผสมเข้ากัน ใส่เนยจื ดลงไป น ว  ดจนแป้งนวล

3.ค ลึ งแป้งให้เป็นก้ อ นกลม พั กไว้

4.ท าถ าดด้วยเนย

5.พอแป้งได้ที่ช กไ ล่ล มออก ตั ดแ บ่ งแป้ง ค ลึ งให้เป็นก้ อ นกลมนำมาว างในถ าด พั กแป้งไว้ให้ขึ้นฟู

6.นำเนยม าท าโ ร ยด้วยง า อ บด้วยไ ฟ 170อ งศ าเ ซ ลเ ซี ย ส17-20 นาที


ขอขอบคุณสู๓รโดย ครัวบ้านห นู

Related posts

Leave a Comment