สู๓รวิธีทำ มะย มเชื่oม ทำกิ นง่ายๆ ขั้ นต อ นไม่เ ย อ ะ

สู๓รวิธีทำ มะย มเชื่oม ทำกิ นง่ายๆ ขั้ นต อ นไม่เ ย อ ะ

 

ส่วนผสม

1.มะย ม 1 กิโลกรัม

2.น้ำต าล 700 กรัม

3.น้ำเปล่า 200 กรัม

4.น้ำปู นใ ส สำหรับแ ช่มะย ม

วิธีทำ

1.นำมะย มไปล้ างทำความสะอ าด

2.นำมะย มมาค ลึ ง ให้น้ำเปรี้ ยวจ ากมะย มออกมา

3.นำมะย มมาแ ช่ในน้ำปู นใ ส 20 นาที

4.ตั้ งห ม้ อใส่มะย ม+น้ำต าล+น้ำเปล่า เ ปิ ดเ ต า เชื่oมจนมะย มมีสีแดงและขึ้นเ ง า

5.ตั กมะย มม าผึ่ งให้แ ห้ งหรือนำไปต ากแ ด ด จนมะย มแ ห้ งดีนำมาเสี ย บไ ม้หรือเ ก็ บใส่ข ว ดได้เลยจ๊ะ

สู ต รโดย ครัวเลิฟลี่ มีสุข
ขอขอบคุณรูปภาพโดยคุณ Kha Lê

Related posts

Leave a Comment